Netzl Carnuntum Cuvee

Netzl Carnuntum Cuvee

$23.00Price

Austria

Dark fruits - black cherry, blueberry - soft tannins and soft velvety finish.